Uszlachetnianie bierne (Outward processing)

Posted by Aneta on Czerwiec 15th, 2010 under Bez kategorii  •  3 Comments

Ta gospodarcza procedura celna pozwala na wywóz towarów poza Unię Europejską, a później ich powrotny przywóz na teren Unii bez zapłaty cła (z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła).

Zastosowanie procedury wymaga oczywiście uzyskania stosownego pozwolenia. Odpowiednie formularze znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów.

Zastosowanie tej procedury ma sens, gdy eksportujemy z poza Unii dużo towarów, które np. mogą się zepsuć (myślę, że najczęstszym powodem występowania o pozwolenie na stosowanie uszlachetniania biernego jest naprawa).

Wysyłając towary do naprawy przedkładamy w Urzędzie Celnym pozwolenie na uszlachetnianie bierne, gdy wracają, a naprawa była objęta gwarancją nie płacimy cła. Jeśli jednak za naprawę płaciliśmy, musimy uiścić cło od zapłaconej za naprawę kwoty.

W ramach procedury możemy także wymienić zepsuty towar na naprawiony, a jeżeli chcemy uzyskać go wcześniej niż wywieziemy wadliwy produkt musimy złożyć zabezpieczenie (np. gotówka, polisa).

Działania w ramach procedury uszlachetniania musimy oczywiście w wyznaczonym w pozwoleniu terminie rozliczyć z Urzędem Celnym i tu też najlepiej uzgodnić to z kierownikiem właściwego Urzędu Celnego.

Ciekawa jestem bardzo czy stosujecie w codziennej działalności  procedury uszlachetniania. Ja, bardzo dużo korzystałam z tych procedur przed wejściem Polski do Unii. Ilość papierkowej roboty, rozliczenia, pilnowanie aby na SAD znalazły się odpowiednie dane , problemy przy odprawie były na dłuższą metę dobijające. Teraz staram się szukać alternatywnych rozwiązań np. kupno – sprzedaż za tą samą kwotę i jeśli nie ma cła to VAT się odlicza i również nie ma żadnych kosztów. Są też inne sposoby, ale to już ewentualnie jakby ktoś z Was miał pytania.