NAJWAŻNIEJSZE KOMUNIKATY XML

IE 515 ZGŁOSZENIE CELNE WYWOZOWE

IE 516 ODRZUCENIE ZGŁOSZENIA WYWOZOWEGO

IE 528 INFORMACJA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA

IE 529 INFORMACJA O ZWOLNIENIU TOWARÓW

IE 599 POTWIERDZENIE WYWOZU TOWARÓW