TERYTORIUM INTRASTAT

AT –     AUSTRIA
BE –     BELGIA
BG -    BUŁGARIA
CY -      CYPR
CZ –      CZECHY
DK –      DANIA
EE –      ESTONIA
FI -       FINLANDIA
FR -      FRANCJA
GR –     GRECJA
ES –     HISZPANIA
IE -       IRLANDIA
LT -       LITWA
LU -       LUKSEMBURG
LV -      ŁOTWA
MT -     MALTA
NL -     NIDERLANDY
DE -     NIEMCY
PL -     POLSKA
PT -     PORTUGALIA
RO -    RUMUNIA
SK -    SŁOWACJA
SI -      SŁOWENIA
SE -     SZWECJA
GB -     WIELKA BRYTANIA
HU -     WĘGRY
IT -       WŁOCHY