Wiążąca informacja taryfowa(binding informations), nomenklatura scalona (combined nomenclature)

Wspomniałam już wcześniej jak ważna jest prawidłowa taryfikacja towarów. Związane są z tym dwa tematy, które dziś poruszę:
nomenklatura scalona (combined nomenclature CN)
oraz WIT (BTI) wiążąca informacja taryfowa.
Nomenklatura scalona to statystyczny system kodowania stosowany w Unii Europejskiej, stosowanie jej ma na celu właściwą identyfikację towaru. Nazwom towarów są przyporządkowane kody cyfrowe. Nomenklatura scalona jest tak ułożona, że rozpoczyna się od towarów o najmniejszym stopniu przetworzenia np. rośliny, a kończy towarami najbardziej przetworzonymi przez człowieka np. maszyny, automaty itp.
Taryfikacja, klasyfikowanie towarów do określonych kodów cyfrowych podlega tzw. ogólnym regułom interpretacji nomenklatury scalonej (które kiedyś postaram się omówić), a także dodatkowym uwagom, przypisom i przepisom prawnym.
Nomenklaturę scaloną stosuje się w :
- taryfie celnej UE
- systemie INTRASTAT

i tak:

  • pierwsze sześć cyfr to Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów (HS)
  • siódma i ósma  cyfra to Nomenklatura Scalona Unii Europejskiej (CN)
  • dziewiąta i dziesiąta  to uszczegółowienie powyższych przez Zintegrowaną Taryfę Celną (TARIC)

Ważne: w naszej działalności importowej i eksportowej będziemy stosować dziesięciocyfrowy kod TARIC.

Ten dziesięciocyfrowy kod można jeszcze uszczegółowić, ale w tym miejscu zapraszam do lektury bazy TARIC, bo są to już bardzo szczegółowej rozważania.

Kiedy taryfikacja towarów sprawia największy problem? Na pewno im bliżej końca nomenklatury scalonej tym problemów więcej. Firmy teleinformatyczne, elektroniczne, zajmujące się  nowymi technologiami czy rozwiązaniami przy taryfikacji mają nie lada orzech do zgryzienia. Po prostu prawodawstwo w tym zakresie nie nadąża za rozwojem nowych technologii. Podejrzewam, że to ten niesamowity boom elektroniczny przyczynił się do powstania takiej instytucji jak WIT.

Wiążąca informacja – to decyzja administracyjna wydana przez upoważniony do tego organ Unii Europejskiej, określa ona kod towarów jednego rodzaju wg nomenklatury scalonej, decyzja ta wiąże administracje celne wszystkich państw członkowskich w stosunku do osoby, której jej udzielono.
Oprócz WIT wydawana jest jeszcze WIP czyli wiążąca informacja o pochodzeniu (ale o tym w innym miejscu).

Dzięki WIT możemy być przez 6 lat spokojni, że dobrze taryfikujemy towar, że UC po dopuszczeniu towaru do obrotu nie zakwestionuje stawki celnej. Jednak, zawsze musi być jakieś ale, ponieważ WIT może zostać unieważniona jeśli została wydana na podstawie nieprawdziwych lub niekompletnych danych przedłożonych przez wnioskodawcę. Może też z mocy prawa stracić ważność – jeśli prawo się zmieni w tym zakresie. Publikowane jest to wtedy w Dzienniku Urzędowym  Wspólnoty Europejskiej.

Ważne: osoba, której  udzielono WIT  może się nią posługiwać jeszcze przez 6 miesięcy, warunek – zawarcie na podstawie WIT kontraktu.

U nas WIT jest wydawany przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, tam też należy skierować wniosek. WIT powinien być wydany w przeciągu trzech miesięcy, ale w praktyce różnie to wygląda (patrz wydawanie decyzji). Wniosek jest dość prosty.
Radzę, jeśli zależy nam na czasie, a prawie zawsze tak jest, postarajmy się o jak najbardziej szczegółowe i dokładne dane. Po wysłaniu lub złożeniu wniosku, ustalmy telefonicznie kto zajmuje się naszą sprawą i bądźmy z tą osobą w stałym kontakcie, nie czekajmy na pisma w stylu: wzywam do uzupełnienia danych…..itp. Na pewno będzie szybciej.

Koordynacją wydawania WIT zajmuje się Komisja Europejska, chodzi o to, aby nie dopuścić do sytuacji, gdy organy różnych państw czlonkowskich wydadzą sprzeczne decyzje WIT.
Decyzje WIT są publikowane na stronach Komisji Europejskiej, ale także znajdziemy je w naszym ISZTARZE.

Obok znajdziecie przydatny link, to strona warszawskiej izby celnej, która doskonale uzupełni moje rozważania.

Ważne: wydanie WIT nic nie kosztuje.

This entry was posted on środa, Styczeń 20th, 2010 at 10:39 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Wiążąca informacja taryfowa(binding informations), nomenklatura scalona (combined nomenclature)”

  1. online Says:

    Nauczylem sie wiele

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.