Nielegalne wprowadzenie – przemyt (unlawful introduction)

Nielegalne wprowadzenie towarów do obrotu na obszar celny Wspólnoty, również powoduje powstanie długu celnego.

Ważne: dług celny powstaje w chwili dokonania nielegalnego wprowadzenia, bez względu na to kiedy organ celny stwierdził ten fakt

Nikt, w normalnie funkcjonującej firmie nie robi takich rzeczy celowo, przynajmniej tak zakładam . Ja starałam się w mojej pracy do tego nie dopuszczać, a jednak zdarzyło się kilka razy.

Sytuacja nie budząca wątpliwości, że nastąpiło nielegalne wprowadzenie towarów na obszar Wspólnoty:

a) podczas przyjęcia towarów, okazało się, że towar z np. Norwegii nie posiada, żadnego dokumentu dopuszczającego towar do obrotu, mało tego nie posiada także dokumentu MRN z granicy (czyli mówiąc wprost -wjechał do Unii tak jakby granicy nie było),

Sytuacja budząca wątpliwości, czy jest to nielegalne wprowadzenie towarów na obszar Wspólnoty:

b) podczas przyjęcia towaru, okazało się, że na dokumencie dopuszczającym towar do obrotu jest uwzględniona tylko cześć towaru np. z jednej faktury, a na palecie którą otrzymaliśmy jest jeszcze towar z innej faktury, nie uwzglednionej w SAD

Jak sobie poradzić z wyżej opisanymi sytuacjami?

ad.  a) bez zbędnej zwłoki złożyć wniosek do Urzędu Celnego (typu: Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie towarów z faktur nr …………. z firmy nr ……………… do obrotu, trzeba podać co to za towar, warto podać tez kod taryfy CN i sensownie uzasadnić, jak to się stało – w wyżej opisanej sytuacji to była ewidentna wina przewoźnika);

ad.  b) również bez zbędnej zwłoki złożyć wniosek do Urzędu Celnego, ale w tej sytuacji składam wniosek o korektę SAD, który już jest (Zwracam się z wnioskiem o korektę OGL nr….., tak, że w poz. 44 jest….., a powinno być……itd.) jest duża szansa na to, że UC nie uzna tego zdarzenia za nielegalne wprowadzenie towaru do obrotu;

Jeśli złożymy wniosek przed kontrolą celną w naszej firmie powinny nas ominąć przykre konsekwencje, Urząd celny wyda decyzję naliczającą należności celne, ewentualnie zapłacimy odsetki. Jeżeli stwierdzi nielegalne wprowadzenie towaru na obszar celny Wspólnoty prawdopodobnie zostanie wszczęte postępowanie karno skarbowe, ale przeciwo przewoźnikowi (w sytuacji opisanej w pkt.a tak by się pewnie stało), który zostanie ukarany dostosowanym do zarobków mandatem. Nasza firma nie zostanie ukarana, wykazaliśmy wszak tzw. czynny żal.

Gorzej jeżeli to Urząd Celny znajdzie u nas nie dopuszczony do obrotu towar, wtedy ciężko się z tego wygrzebać i najczęściej kończy się postępowaniem karno-skarbowym przeciwko firmie.  Tak samo może wyglądać sytuacja jeśli podczas rewizji w trakcie procedury dopuszczania towaru do obrotu, Urząd Celny znajdzie więcej towaru niż zadeklarowaliśmy.

Radzę unikać takich sytuacji, nie warto podważać zaufanie do firmy, nie warto ryzykować, dobrze jeśli firma cieszy się dobrą opinią wśród celników, zanim więc przedstawimy fakturę do odprawy celnej sprawdźmy zamówienie, porównajmy z wagą na liście przewozow

This entry was posted on piątek, Styczeń 15th, 2010 at 10:10 and is filed under Przemyt. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “Nielegalne wprowadzenie – przemyt (unlawful introduction)”

  1. andzia Says:

    a co w sytuacji kiedy w towarze jest przemyacany towar o którego istnieniu przewoźnik nie wie? Jak udowodnić swoją niewinność, jak dochodzić swoich praw, odzyskać auto? jakie procedury wtedy stosuje Urząd celny, bo chyba nie takie jak przy normalnym cleniu?

  2. Aneta Says:

    To jest bardzo ciężka sytuacja. Nasze prawo jest tak skonstruowane, że obarcza odpowiedzialnością w takim wypadku albo odbiorcę towaru, czyli importera albo właśnie przewoźnika. Wynika to chyba z tego, że ciężko by było dochodzić należności od osoby zagranicznej. Teraz Urząd Celny pewnie będzie wszczynał postępowanie karno-skarbowe i naliczy należności celne za przemycany towar. Jeśli należności są mniejsze niż 5000 EUR uzna to za wykroczenie i ktoś otrzyma mandat, jeśli większe to jest to już przestępstwo. Teraz kwestia winnego, więc albo to będzie odbiorca albo przewoźnik. W twoim wypadku w odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie napisałabym obszerne, wyjaśniające pismo, że nie miałam nic wspólnego z przemytem i jednocześnie wnioskowałabym o zwolnienie samochodu przed zakończeniem postępowania. Zwłaszcza, że samochód przedmiotem sprawy nie jest. To tak na szybkiego, jeśli masz jeszcze dodatkowe pytania postaram się pomóc.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.