Wartość celna towarów (customs value of goods)

Na podstawie wartości celnej towaru oblicza się należności przywozowe. Prawidłowe podanie wartości celnej jest bardzo istotne, gdyż stawki celne wyrażone są jako procent wartości.  Przepisy mówią o kilku metodach obliczania wartości celnej. Jednak metoda wartości transakcyjnej jest w praktyce najczęściej stosowana.

Znane są jeszcze (metody zastępcze):

  • metoda wartości transakcyjnej identycznych towarów, sprzedanych w celu wywozu do Wspólnoty, w tym samym lub zbliżonym czasie
  • metoda wartości transakcyjnej podobnych towarów spełniających powyższe warunki
  • metoda wartości wyliczonej na podstawie ceny jednostkowej identycznych lub podobnych towarów importowanych, sprzedawanych w największych zbiorczych ilościach we Wspólnocie pomiędzy osobami niepowiązanymi
  • metoda wartości kalkulowanej na podstawie kosztów produkcji, zysku, transportu i ubezpieczenia
  • oraz metoda tzw. ostatniej szansy.

O metodach zastępczych warto napisać, że ustalanie wartości celnej na ich podstawie musi być dokonywanie ściśle według opisanej wyżej kolejności. Poza tym przez kilkanaście lat pracy nie spotkałam się z przypadkiem aby Urząd Celny przychylił się do zastosowania którejś z metod zastępczych.

Ważne: jeśli chcesz dopuścić towar handlowy do obrotu, powinieneś posiadać prawidłowo wystawioną fakturę handlową, a  jeśli są to próbki do testów może to być faktura proforma

W innym wypadku może przecież być problem z  zaksięgowaniem i zapłaceniem  za towar, bo będziemy posiadać tylko  dokument SAD. Jest to z punktu widzenia księgowego bardzo niekorzystne i niewygodne, naraża nas też na problemy z kontrolującymi firmę urzędnikami. Myślę, że metody zastępcze jeśli w ogóle są w Polsce stosowane, to może na drodze postępowania celnego, które zmierza do wydania decyzji, albo przy przesyłkach dla osób fizycznych.

Dlatego skupię się na omówieniu metody wartości transakcyjnej:

polega ona na posłużeniu się ceną z faktury handlowej, czyli brana jest pod uwagę płatność, która ma być uregulowana przez kupującego. Płatność może być uregulowana w każdy dopuszczalny przez prawo sposób (przelew, akredytywa, kompensata).

Ważne: aby jednak uzyskać prawidłową wartość celną do ceny z faktury należy doliczyć następujące koszty poniesione do miejsca wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej:

transportu, ubezpieczenia, opłaty manipulacyjne i załadunkowe, opłaty za pakowanie towaru, honoraria, opłaty licencyjne, koszty związane z przygotowaniem produkcji, prowizje, pośrednictwo.

Doliczeniu nie podlega prowizja od zakupu pobrana w kraju zakupu.

Ja stosuję taką zasadę, że do ceny transakcyjnej doliczam wszystkie udokumentowane wydatki poniesione w związku z towarem z faktury handlowej, poniesione na terenie ” pozaunijnym”. Radzę: czasami lepiej doliczyć więcej niż mniej, bo w razie kontroli skarbowej lub celnej będzie nam przysługiwał zwrot należności, a nie dopłata z odsetkami.

Warunki zastosowania metody ceny transakcyjnej:

  • dokonanie sprzedaży w celu wywozu do Wspólnoty
  • brak ograniczeń w użytkowaniu lub dysponowaniu towarem, które miałyby istotny wpływ na cenę i nie wynikały z przepisów prawa
  • nie istnienie warunków sprzedaży, których wartości nie można ustalić
  • brak dochodów z dalszej odsprzedaży lub ich użytkowania, które miały by przypaść sprzedającemu
  • nie istnienie powiązań między kupującym z sprzedającym lub brak wpływu takich powiązań na cenę.

Tematyka wartości celnej jest szczegółowo omówiona w Rozdziale 3 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (link na stronie głównej).

Wracając jednak do ciekawszej kwestii, ustalania wartości celnej towaru przed zgłoszeniem do procedury dopuszczenia do obrotu, nasuwa się pytanie : co zrobić jeśli już po dopuszczeniu towarów do obrotu zorientujemy się, że wartość celna jest zaniżona? albo co też się zdarza, zawyżona?

I to będzie przedmiotem dalszych rozważań…..

This entry was posted on wtorek, Styczeń 12th, 2010 at 10:36 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.