Cło (customs)

Definicja :cło to rodzaj daniny publicznej, podatek pobierany w związku z przywozem towaru na inny obszar celny.  Cło ma charakter nie tylko fiskalny, ale także ochronny. Wykorzystywane jest do wpływania na obrót towarowy z krajami pozaunijnymi. Można wyróżnić wiele rodzajów ceł.
Wydaje mi się jednak, że najistotniejsze jest cło przywozowe, które jest składnikiem opisanego wyżej długu celnego.

Jak obliczamy cło: procentowo, od wartości celnej towaru (o wartości celnej towaru wkrótce, ponieważ jest to szeroki temat, wymagający odrębnego omówienia) krótko -jest to całkowita płatność za towar wraz z wszystkimi dodatkowymi kosztami dotyczącymi towaru poniesionymi do momentu wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej.

Podstawowy i najbardziej przydatny dla importera podział stawek celnych to podział na stawki:
- konwencyjne
- autonomiczne
- preferencyjne
- ryczałtowe

Stawka konwencyjna: jest stosowana do towarów przywożonych ze wszystkich państw trzecich (innych niż członkowie Unii Europejskiej) ich wysokość znajdziemy w Taryfie Celnej, dopasowując do towaru odpowiedni kod towaru
Ważne: dostosowanie odpowiedniego kodu towaru (czyli prawidłowa taryfikacja) jest bardzo istotne, zależy od tego wysokość stawki celnej, a są to bardzo duże różnice. Zastosowanie złego kodu towaru, a co za tym idzie, złej stawki celnej może skutkować wszczęciem postępowania celnego z urzędu i zmianą stawki celnej. Jeśli na wyższą, to trzeba zapłacić odsetki od momentu dopuszczenia towaru do obrotu.
Urząd Celny może kontrolować zgłoszenia celne do pięciu lat wstecz, a więc warto sobie uświadomić wysokość możliwych odsetek.
Ważne: takie weryfikacje zgłoszeń zdarzają się często, warto posiadać jak najwięcej Wiążących Informacji Taryfowych (WIT będzie odrębnie omawiany)

Stawka autonomiczna: stawka niższa niż konwencyjna, przewidziana dla państw o niskim poziomie rozwoju gospodarczego,  wprowadzana w ramach preferencji, jednostronnie przez Wspólnotę, żeby ją jednak zastosować należy odpowiednio (czyli tak jak chce przepis prawa) udokumentować pochodzenie towaru

Ważne: często w praktyce niewykonalne, wyciągnięcie dodatkowego (często oryginalnego) dokumentu od firmy z tzw. trzeciego świata, graniczy z cudem, radzę, jeśli sprowadzając towar liczysz na preferencyjną stawkę, sprawdź najpierw czy będziesz miał szansę ją zastosować

Stawka preferencyjna: stawki niższe niż konwencyjne, wprowadzane umowami dotyczącymi wzajemnego wprowadzania preferencji celnych, zastosowanie takiej stawki również wiąże się ze spełnieniem odpowiednich warunków, ale we Wspólnocie UE czy EEA spełnienie tych warunków jest dużo prostsze, np. wiąże się z uzyskaniem od eksportera wpisania odpowiedniej deklaracji na fakturze. W mojej branży (elektronika) zastosowanie tych preferencji pozwala na zastosowanie zerowej stawki celnej.
Preferencje celne są również obszernym tematem i muszą być oddzielnie omówione.

Stawka ryczałtowa: w wysokości 2,5% ma zastosowanie do towarów pozbawionych charakteru handlowego, przywożonych przez podróżnych, w praktyce rzadko stosowane, więc nie będę tego omawiać

Ważne: bardzo pomocny w ustalaniu kodu towaru, jak również stawek celnych jest system ISZTAR – Informacja taryfowa, warto dobrze zapoznać się z tą stroną i nauczyć się swobodnie z niej korzystać, jest tam mnóstwo, przydatnych, aktualizowanych na bieżąco informacji (link na stronie).

Zwolnienia z cła

W przewidzianych przez prawo przypadkach może nastąpić odstąpienie od pobrania cła, kompetencje w zakresie przyznawania zwolnień posiadają organy Unii Europejskiej.
Tematyka zwolnień celnych jest bardzo dokładnie omówiona na stronie ministerstwa finansów:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=529&id=47202#n

Myślę, że jest tu wszystko kompleksowo zebrane. Jeśli macie jakieś szczegółowe pytania na ten temat, korzystajcie z komentarzy i adresu

pomoc@problemycelne.pl

spróbuję pomóc.

This entry was posted on piątek, Styczeń 8th, 2010 at 10:48 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Cło (customs)”

  1. Rafał Says:

    Witam.
    Chciałbym zapytać, czy zwolnienie z cła towarów zakupionych w USA o wartości nieprzekraczającej 150,00EUR odbywa się tylko na wniosek złożony przez zgłaszającego, czy też przedstawiciel/agencja celna posiadając odpowiednie dokumenty może sama wnioskować o zwolnienie w imieniu klienta w zgłoszeniu celnym?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.