Intrastat

Ten termin stała się w Polsce istotny w momencie naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. UE bowiem do mierzenia obrotów handlowych wykorzystuje dwa systemy:
EXTRASTAT i INTRASTAT.
EXTRASTAT gromadzi dane statystyczne dotyczące handlu z krajami z poza Unii i są to dane, które pochodzą z dokumentów SAD.
INTRASTAT zaś z krajami Unii Europejskiej, bo przecież SAD-y nie wchodzą tu już w grę z powodu likwidacji kontroli celnej na granicach wewnątrz Wspólnoty. Dla pozyskiwania potrzebnych danych powstał więc obowiązek statystyczny przekazywania takich informacji. 

Obowiązek statystyczny (składanie deklaracji Intrastat) nałożony został na podmioty
- dokonujące obrotu gospodarczego z krajami UE
- są zarejestrowanymi podatnikami VAT w państwach wywozu/przywozu
- dokonały w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub bieżącym roku sprawozdawczym obrotu towarowego powyżej okreslonych wartości progowych w wywozie lub przywozie.

Ważne: INTRASTAT dotyczy tylko fizycznego przemieszczania się towarów.

Progi statystyczne ustalane są corocznie przez poszczególne kraje na podstawie obrotów z 12 miesięcy, odrębnie dla przywozu i wywozu. W Polsce ustala je Rada Ministrów i trzeba to sprawdzać co rok.

Obecnie jest to 1 000 000 PLN dla przywozu oraz 1 000 000 dla wywozu.
Jeśli wasza firma nie przekroczyła tych progów nie macie obowiązku składać deklaracji INTRASTAT.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy w trakcie, którego nastąpił przepływ towarów.
Termin złożenia deklaracji – do 10 dnia po okresie sprawozdawczym. Można złożyć deklarację częściową, można też w każdym czasie dane z deklaracji  korygować.

Elementy deklaracji INTRASTAT:

- okres sprawozdawczy (opisany wyżej)
- opis towaru
- warunki dostawy
- klasyfikacja towarowa (według Nomenklatury Scalonej)
- rodzaj transportu
- kraj pochodzenia
- masa netto
- uzupelniająca jednostka miary
- wartość fakturowa
- wartość statystyczna.

OPIS TOWARU

Pole 10 deklaracji INTRASTAT powinno zawierać zwyczajową nazwę towaru. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ powinien umożliwiać jednoznaczne dopasowanie do niej kodu nomenklatury scalonej CN, a z drugiej strony nie być zbyt szczegółowy.
Wpisujemy więc obudowy plastikowe, a nie niebieskie małe obudowy
plastikowe.
Radzę: uogólniać jak bardzo się da, ponieważ jeżeli będziemy bardzo szczegółowi i drobiazgowi wpadniemy z pułapkę nieskończonej ilości pozycji.

WARUNKI DOSTAWY

Warunki dostawy wpisujemy w pole 12.  Chodzi tu o trzyliterowe oznaczenie warunków transportu według INCOTERMS (patrz odpowiedni rozdział). Spisujemy po prostu warunki dostawy z faktury bądź z dokumentu dostawy. Tu też warto sobie sprawę upraszczać tzn. im mniej rodzajów warunków transportu tym mniej pozycji!

KLASYFIKACJA TOWAROWA

Klasyfikacji towarowej dokonuje się według Nomenklatury Scalonej. W pole 14 wpisujemy złożony z ośmiu znaków kod CN , ma on odpowiadać opisowi towaru z pola 10 deklaracji.

RODZAJ TRANSPORTU

W polu 15 wpisujemy rodzaj transportu, transport jest oznaczony kodem:

Kod      Rodzaj Transportu

1           transport morski

2          transport kolejowy

3         transport drogowy

4        transport lotniczy

5        przesyłki pocztowe

to są te podstawowe rodzaje transportu.

Powiem szczerze, że nie przywiązuję  zbyt dużej wagi do tego pola. Co oznacza w praktyce, że  najwięcej mam transportów drogowych…..A Panów celników z działu Intrastat też mało to pole interesuje.

KRAJ POCHODZENIA

W pole 16 wpisujemy kraj pochodzenia (odpowiedni jego symbol). Jest to kraj, w którym towar został całkowicie pozyskany lub wytworzony, albo w którym ostatni raz został poddany istotnej i uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu.

Kraj pochodzenia jednak trzeba jakoś ustalić, a nie zawsze jest to proste np. nie ma go ani na dokumentach, ani na towarze. Jest na to na szczęście sposób, z którego ja często korzystam: jeśli kraj pochodzenia nie jest znany, podaje się kraj wysyłki towarów.

MASA NETTO

W pole siedemnaste wpisujemy wagę netto. Waga netto to waga towaru bez opakowania. Wpisujemy ją w zaokrągleniu do pełnych kilogramów. Niby prosta sprawa, ale jeżeli firma obraca dużym asortymentem towarów, wpisywanie wszędzie wagi jest strasznie uciążliwe. Ja pracuję w branży elektronicznej, wyobraźcie więc sobie: rezystory, diody, układy scalone przeróżnych typów. Ile może ważyć rezystor? 0,001? A są ich dziesiątki tysięcy, więc wyobraźcie sobie jak duża jest możliwość błędu. Trzeba sobie więc jakoś z tym radzić, żeby zmieścić się w widełkach stosowanych przez Dział Intrastatu…

UZUPEŁNIAJĄCA JEDNOSTKA MIARY

W polu 18 wpisujemy ilość w uzupełniającej jednostce miary, ale tylko wtedy gdy taka jednostka została przypisana do danej pozycji w taryfie celnej. Sprawdzamy więc najpierw taryfę celną, jeśli przy danym kodzie taryfy w odpowiedniej rubryce jest wpisana uzupełniająca jednostka, wtedy musimy uzupełnić pole osiemnaste. W taryfie celnej jest wpisany rodzaj jednostki: sztuki, metry, litry itd. Jeśli rubryka jest pusta nie zawracamy sobie polem osiemnastym głowy.

WARTOŚĆ FAKTUROWA

W pole 19 wpisujemy wartość fakturową towaru. Jest to wartość stanowiąca podstawę do opodatkowania podatkiem VAT. Wpisuje się ją zaokrąglając do pełnych groszy. Oczywiście wartości fakturowe tego samego towaru, mające ten sam kraj pochodzenia i te same warunki transportu, sumuje się.

Uwaga: nawet jeśli towar otrzymaliśmy bezpłatnie musimy podać jego wartość fakturową (czyli taką, którą towar by miał, gdyby został nam sprzedany).


WARTOŚĆ STATYSTYCZNA
Wartość statystyczną towaru wpisujemy w pole 20. Wartość statystyczna to
- dla przywozu – wartość jaką ma towar w momencie wprowadzenia na polski obszar statystyczny
- dla wywozu – wartość jaką ma towar w momencie opuszczania polskiego obszaru statystycznego.
Oznacza to, że oprócz wartości z faktury doliczmy koszty jakie ponieśliśmy w związku z tym towarem na polskim obszarze statystycznym czyli opłaty za pakowanie, transport, załadunek itp. Nie doliczamy zaś podatków i ceł.
Wynika mi z tego, że wartość statystyczna może być większa lub równa niż wartość fakturowa, nie może być za to mniejsza.

TWORZENIE I SKŁADANIE DEKLARACJI INTRASTAT

Deklarację tworzy się oddzielnie dla Przywozu i Oddzielnie dla Wywozu. Dane, które musi zawierać to:

- okres sprawozdawczy za jaki jest składana
- wersja deklaracji
- kod organu celnego (Izby Celnej) do którego jest składana
- dane rejestrowe podmiotu zgłaszającego

Deklarację można składać w formie: papierowej bądź elektronicznej. Można wysłać bezpośrednio do Izby Celnej bądź jeśli to jest forma elektroniczna za pomocą systemu CELINA (patrz CELINA).

Polecam wszystkim formę elektroniczną. Droga komunikacji z Izbą Celną jest szybka, można od razu poprawić błędy  i nie trzeba gromadzić papierów (ekologicznie!). Zwolenników papierów zachęcam spróbujcie raz i Wam się spodoba.

Warto dodać, że przy każdej Izbie Celnej działają oddzielne referaty INTRASTAT i zawsze chętnie służą pomocą.

cdn

This entry was posted on środa, Kwiecień 14th, 2010 at 10:55 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.