Deklaracja eksportera upoważnionego

Dowodem pochodzenia towarów bez względu na ich wartość jest deklaracja eksportera upoważnionego, złożona na fakturze lub innym dokumencie handlowym.

Upoważniony eksporter - to osoba prawna lub fizyczna, która uzyskała pozwolenie władz celnych na samodzielne potwierdzanie pochodzenia towarów na fakturze.

Ważne: nie istnieja wtedy ograniczenia dotyczące wartości towaru, a w deklarację wpisany jest specjalny numer upoważnionego eksportera.

TREŚĆ DEKLARACJI:

 Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie

1 W przypadku gdy deklaracja na fakturze sporządzana jest przez upoważnionego eksportera, w tym miejscu należy wpisać numer autoryzacji upoważnionego eksportera. W przypadku gdy deklaracja na fakturze nie jest sporządzana przez upoważnionego eksportera, należy pominąć słowa w nawiasach bądź też pozostawić puste miejsce.

2 Należy wskazać pochodzenie produktu.

3 Wskazania te można pominąć, jeżeli informacje zawarte są w samym dokumencie.

4 W przypadkach, gdy nie wymaga się podpisu eksportera, wyłączenie podpisu oznacza również wyłączenie nazwiska osoby podpisującej (ponieważ upoważniony eksporter może mieć prawo niepodpisywania deklaracji).

 

PODSUMOWANIE

 

Ważne: organy celne mają prawo weryfikować dowody pochodzenia towaru, w tym celu organ celny państwa importu zwraca się do organu celnego państwa eksportu. Władze celne mogą zarządać wglądu we wszelką dokumentacje i sprawdzić czy oświadczenia zawarte w dowodzie pochodzenia sa zgodne z prawdą, jeśli nie, preferencje są uchylane, a to skutkuje zmianą stawki celnej i związanymi z tym konsekwencjami.

Warto o tym pamiętać, z doświadczenia wiem, że zdarza się,  iż firmy bezmyślnie wystawiają takie dowody, robiąc to tylko dlatego, bo klient zarządał. Jeśłi nie możemy stwierdzić, że produkt ma preferencyjne unijne pochodzenie, nie naciągajmy prawa – to się może nie opłacić!

Na koniec jeszcze kilka słów o regułach pochodzenia towarów, są to zasady przynależności towaru do konkretnego kraju lub regionu. a kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został całkowicie uzyskany lub w którym został poddany obróbce lub przetwarzaniu według okreslonych reguł pochodzenia.

To z jakiego kraju towar pochodzi nie jest często takie oczywiste, ponieważ w procesie powstawania produktu może uczestniczyć więcek niż jeden kraj, dlatego dla lepszego zrozumienia i zgłębienia tematu należy zapoznać się z:

- Rozporządzeniem w sprawie ustalenia preferencyjnego pochodzenie towarów (obok link), w którym to znajduje się wykaz procesów wykonywanych na materiałach niepochodzących nadających produktom pochodzenie kraju wytwarzania

- Rozporządzeniem w sprawie wyjaśnień do reguł pocodzenia towarów (link obok).

Jeśli nadal mamy wątpliwości, a uwierzcie, że jest to temat ciężki i można je mieć, zwłaszcza, że nie musimy umieć interpretować skompliwowanych aktów prawnych, dzwońmy na informację celną (muszę przyznać, że zawsze starają się pomóc). Jeszcze lepiej, jeżeli mamy na to czas, postarać się o WIP czyli wiążącą informację o pochodzeniu towaru. Pamiętajmy, że tam gdzie chodzi o pieniądze firmy, najlepiej asekurować się z wszystkich stron.

This entry was posted on wtorek, Styczeń 26th, 2010 at 10:01 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.