kartony Warszawa
Kartony klapowe i fasonowe, pudełka kartonowe przygotowywane na wymiar. Producent Opakowań Tekturowych Viki Family - wszystkie rozmiary, niskie ceny,szybka realizacja.

viki.com.plDeklaracja na fakturze

Jeśli wartość towaru jest niższa niż 6000 EUR wystarczy deklaracja na fakturze, o treści jak poniżej:
DEKLARACJA NA FAKTURZE
 

Wersja polska

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie

(miejsce i data)
 
Deklaracja ma być podpisana przez eksportera, podpis ma być czytelny.
 
 W rozporządzeniu w sprawie preferencyjnego pochodzenia towaru, do którego link obok, jest szczegółowo opisane w jaki sposób deklaracja powinna być na fakturze sporządzonona i myślę, że nadal stosuje sie te przepisy pomimo, że znalazłam następujący dokument
 
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu dotyczącego zmiany protokołu nr 3 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej, określonego w Umowie zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, stosownie do rozszerzenia Unii Europejskiej /* COM/2004/0546 końcowy – ACC 2004/0186 */
tam znajduje się własciwy obecnie stosowany tekst deklaracji.
 I gdy dawniej istniało jedynie kilka wersji językowych deklaracji, obecnie każde państwo przystępujące do Wspólnoty ma swoją wersję.
 
Należy się koniecznie z tym dokumentem zapoznać.
 
 
 
 

This entry was posted on poniedziałek, Styczeń 25th, 2010 at 14:23 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.