EUR 1

Jednym z podstawowych dowodów preferencyjnego pochodzenia towarów jest przewozowe świadectwo pochodzenia EUR 1.  Stosowane jest zarówno w ramach preferencyjnych umów dwustronnych jak i preferencji jednostronnych. Jeśli towar ma wartość powyżej 6000 EUR,  a strona dająca preferencje nie jest upoważnionym eksporterem, aby preferencje były uznane musi być wystawione świadectwo pochodzenia EUR 1.

I tu mam problem…..

Dowody na preferencyjne pochodzenie towaru są ściśle określone w Rozporządzeniu w sprawie określenia reguł ustalnia preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania (link na stronie głównej). Jednak podstwą prawną tego rozporządzenia był Kodeks Celny, który już nie obowiązuje, ponieważ obowiązuje Wspólnotowy Kodeks Celny. Rozporządzenie więc nie obowiązuje?

Czekam na Wasze komentarze, ponieważ według mnie nadal stosuje się zasady z tego Rozporządzenia.

W rozporządzeniu, do którego link zamieściłam obok jest w załaczniku nr 4 zamieszczony formularz świadectwa EUR 1. EUR 1, aby było uznane musi spełniać ściśle reguły opisane w rozporządzeniu.

Najczęściej popełniane błedy, według mnie,  przy wypełnianiu świadectwa to:

- złe oznaczenie towaru na świadectwie (oznaczenie to nie pasuje do towaru z faktury, np. nie zgadza się waga)                     – na świadectwie pochodzenia brakuje albo właściwego podpisu lub właściwej pieczęci Urzędu Celnego.

Z praktyki wiem jak ciężko czasami zdobyć od firmy, która jest naszym dostawcą świadectwo pochodzenia EUR 1, ponieważ uzyskanie takiego dokumentu, prawidłowo wystawionego, wymaga jednak zachodu.

Ważne: warto więc jeszcze przed eksportem towarów sprawdzić czy otrzymamy taki dokument, aby móc zastosować preferencyjną, najczęściej zerową stawkę celną.

 

This entry was posted on poniedziałek, Styczeń 25th, 2010 at 10:48 and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.