Odprawa czasowa (temporary admission)

Posted by Aneta on Czerwiec 24th, 2010 under Bez kategorii  •  No Comments

Odprawa czasowa to gospodarcza procedura celna zawieszająca. W ramach tej procedury można na teren Unii wwieź towar, na jakiś określony czas (do 24 miesięcy) z całkowitym lub częściowym zwolnieniem z cła.

Ważne: nie można dokonywać żadnych fizycznych zmian w towarze.

Towar po określonym w Pozwoleniu czasie należy ponownie wywieść poza teren Unii.

Oczywiście, aby zastosować tą procedurę potrzebne jest odpowiednie pozwolenie (wniosek na stronie Ministerstwa Finansów) i jeszcze na dodatek złożenie zabezpieczenia.

Jednak dług celny nie powstanie jedynie gdy towar przez nas przywieziony należy do katalogu towarów całkowicie zwolnionych z cła w ramach odprawy czasowej. Katalog takich towarów znajduje się w art. 555-578 Rozporządzenia Komisji nr 2454/93 z dn.2 lipca 1993r. Jeżeli jednak tam się nie znajduje jest jedynie z cła zwolniony częściowo. Oznacza to, że za każdy miesiąc stosowania procedury musimy zapłacić 3% wartości cła jakie musielibyśmy uiścić przy normalnym dopuszczeniu do obrotu.

Wymogów jest według mnie za dużo i powoduje to, że ta procedura wykorzystywana jest rzadko. Sam obowiązek comiesięcznego odprowadzania cła jest bardzo uciążliwy z różnych względów (musimy o tym pamiętać, trzeba robić przelewy, a także księgować zapłaconą kwotę).

Osobiście korzystałam z tej procedur, kiedy zagraniczna firma użyczyła nam bardzo drogą maszynę. Ale ile z tym było kłopotów……

Dlatego teraz omijam ten sposób z daleka i po prostu kupuję i sprzedaję .